Wie zijn wij?

Stichting Jongeren Begeleiding Gelderland (JBG) is een initiatief van Raymond Merlijn en Dennis Koetsenruijter. Wij zijn een erkend leerbedrijf van Innovam voor de mobiliteitsbranche.

Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter / Secretaris: Raymond Merlijn (Mob +31653303798)
 • Vice-voorzitter / Penningmeester: Dennis Koetsenruijter: (Mob: +31648178063)
 • Vrijwilligers
 • Cienten deze hebben ten alle tijden een stem

Beloningsbeleid:

Momenteel werkt iedereen bij en voor de stichting uit idealistische en filantropische overwegingen. Er worden dan ook geen beloningen van enigerlij vorm uitgekeerd.

Wij behouden ons wel het recht, in de toekomst eventueel marginale onkostenvergoedingen of realistische vacatiegelden uit te gaan keren, hetgeen dan uiteraard vooraf medegedeeld en gepubliceerd zal worden.

Hoofdlijnen Beleidsplan:

Twee bestuurders eventueel in samenwerking met overige vrijwilligers, allen onbezoldigd. Beleidsplan is ongewijzigd sinds de oprichting:

Wij verzorgen:

 • dagbesteding, hulp en richting geven aan jongvolwassenen binnen de doelgroep
 • waar mogelijk optreden als leerbedrijf (Innovam erkend)
 • opvang voor leerplichtigen die wegens omstandigheden niet naar school kunnen

Daarnaast spannen wij ons (met onze clienten) in voor het cultuurbehoud van automobile oldtimers, door onder andere hier samen met de clienten aan te werken.

Bovenstaande wordt verwezenlijkt in een gehuurde ruimte in Vaassen en bekostigd door uur/dagdeel-vergoeding voor de dagbesteding/opvang door clienten en/of hun wettelijke voogden, uur/dagdeel-vergoeding als onderaannemer van grotere stichtingen/bedrijven uit de zorg en (zeer lage) materiaal/uren vergoeding voor het straatbeeldbehoud van genoemde historische voertuigen. Incidenteel uit schenkingen.

Wij zijn een instelling die niet actief geld of goederen werft onder derden. Tot op heden hebben wij dan ook nog niet gedaan aan actieve fondsenwerving of subsidieaanvraag, maar zeker in deze moeilijke tijden met COVID-problematiek sluiten we niet uit dit in de toekomst te moeten gaan overwegen. Dit zullen wij in voorkomend geval publiceren.

Vaste lasten:

 • Huur
 • Verzekeringen
 • Gas Water Elektriciteit
 • Telefoon & Internet
 • Variabele onkosten: Materiaal, verbruiksartikelen.

Voor ons financieel jaar plan klik hier